Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Theo gương Chúa sống đời phục vụ

Thái Hà (11.03.2020) –  “Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy”. (Mt 23,1-12)

Tranh dành địa vị, quyền hành, không phải là một điều hay ho gì, nhưng lại diễn ra ở khắp nơi, ngay cả trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội.

Bài học để đời của Chúa Giêsu: “Con Người… đến để phục vụ”; Người khuyên các môn đệ: “Trong các ngươi, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ… và ai muốn cầm đầu, thì hãy làm tôi tớ”. Trước mắt họ là Giêrusalem, khổ đau đang chờ sẵn, vậy mà họ vẫn tranh luận xem ai là người lớn nhất, ai đứng đầu. Chẳng những thế còn lợi dụng thân thế, xin xỏ, muốn tiến thân thay vì hiến thân. Chúa Giêsu mắng các môn đệ, không được dựa vào quyền thế để trục lợi. Càng làm lớn càng phải cúi mình phục vụ. Phục vụ không tính toán.

Giảng trong thánh lễ truyền chức linh mục ngày 7 tháng 5 năm 2017, Đức Phanxicô khuyên các tân chức: “Hãy luôn đặt trước mắt mình mẫu gương của mục tử Nhân Lành, Đấng không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Cha xin anh em đừng làm những “ông hoàng” đừng làm như kiểu những gáo sĩ nhà nước, hững hãy làm người mục tử, người chăn dắt và chăm sóc cho dân Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa ước gì mỗi chúng con học thuộc bài Chúa dạy là phục vụ chứ không phải để được người ta phục vụ. Amen.

 

Trích: Sống Lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.