Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: Ánh sáng cứu độ

Thái Hà  (22.04.2020) – “Ai hành động trong sự thật thì đến cùng ánh sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa” (Ga 3,16-21).

(ảnh internet)

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Mỗi chọn lựa đều phản ánh động cơ bên trong của con người, và dẫn người ấy tới hệ quả tất yếu trong tâm hồn. Ví dụ, một người chọn hành xử theo điều tốt, xuất phát từ động cơ tốt đẹp, sẽ có niềm vui trong lòng.

Thiên Chúa hết mực yêu thương con người. Ngài yêu đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16). Thiên Chúa muốn con người được sống và sống muôn đời. Vấn đề còn lại là con người có muốn chọn sự sống đời đời hay không?

Như vậy, mỗi người phải tự đặt cho mình câu hỏi tôi đang chọn cái gì? Mỗi chọn lựa trong cuộc sống của tôi xuất phát từ động cơ nào? Động cơ ấy có dẫn tôi tới sự sống đời đời không? Hoặc, động cơ chọn lựa của tôi đang ghì chặt tôi ở thế gian này, với những niềm vui mau qua, niềm vui luôn biến đổi của thế gian? Chúa Giêsu phục sinh sẽ đưa con người tới sự sống đời đời qua sự phục sinh của thân xác. Tôi sẽ chỉ được phục sinh và hưởng niềm vui thực sự khi tôi chọn theo ánh sáng cứu độ của Chúa Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho đời sống của tôi luôn hướng về ánh sáng này, để tôi được bước vào sự sống mới này.

Trích: Sống Lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.