Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: Ánh sáng đã đến thế gian

Thái Hà (14.04.2021) – Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. (Ga 3,16-23)

Mặt trời đã phát ra những tia sáng, đó là chân lý khoa học khẳng định. Tia tối là điều không có trong thực tế, nhiều nhà tư tưởng giải thích rằng đó là tình trạng thiếu ánh sáng mà thôi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải Người là Ánh Sáng đã đến thế gian, nhưng nhân loại vẫn muốn đi trong bóng tối, vì họ đã khước từ Người. Phủ nhận Đức Giêsu là chối bỏ chính Thiên Chúa, khi ấy, con người tự xa rời ánh sáng, mà lầm lũi trong bóng đêm tội lỗi. Đến với Đức Giêsu là mở cửa tâm hồn cho ánh sáng thiên đường chiếu rọi vào tâm trí, nhờ đó chúng ta biết làm những việc lành mà xa tránh điều gian ác. Đường gian ác dẫn đến cái chết và trầm luân, làm cho cuộc đời chúng ta bình an, hạnh phúc. Người Kitô hữu được mời gọi hãy luôn soi chiếu đời mình dưới ánh sáng Giêsu, để nhìn thấy sõ những công viẹc chúng ta làm, mà không ngừng canh tân và sống đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thắp lên trong tâm hồn con ngọn lửa phục sinh. Xin soi chiếu và hướng dẫn con trên mọi nẻo đường đời, để con luôn biết sống và làm những việc đẹp lòng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…