Thứ Tư Tuần II Thường Niên: Cứu sống hay giết chết?

Thái Hà (19.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabát không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabát được làm sự lành hay sự dữ. Được cứu sống hay là giết chết”. Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nọ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh Nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh dược lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người. (Mc 3,1-6)

Ngày Sabát mang ý nghĩa là ngày dành cho Thiên Chúa. Ngài muốn con người dùng ngày đó để nghỉ ngơi, giải thoát cho mình khỏi những ràng buộc của công việc. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng muốn tỏ bày ý nghĩa đó, khi Người hỏi họ: “Trong Ngày Sabát, được làm lành hay làm dữ. Được cứu sống hay giết chết”. Cử tọa trong hội đường lúc đó chắc hẳn đã rõ phải trả lời làm sao, kể cả những người đang rình để bắt lỗi Chúa. Kinh Thánh thuật lại thái độ của những người đó: “Họ làm thinh”, vì không muốn trả lời câu hỏi đó. Họ hiểu nhưng họ cố tình không chấp nhận sự thật, sự thù hằn đối với Chúa đã che lấp lý trí phân biệt đúng sai trong họ. Có thể nhận ra, ngày Sabát đó, họ đã mặc cho sự thống trị trên tha nhân, thay vì để cho Chúa chữa lành anh ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chính con biét để cho Chúa chữa lành, không chỉ là thể xác, nhưng hơn hết là chữa lành nội tâm. Cùng với đó, xin Ngài đừng để con vì thù hận mà làm cho tâm hồn ra chai đá, nhưng dùng tình yêu của Thiên Cháu mà hoán cải lòng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.