Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Anê Tử Đạo: Con Thiên Chúa

Thái Hà (21.01.2021) – Còn các thần ô uế, hế thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” (Mc 3,7-12)

Trong thư gửi giáo đoàn Philípphê, thánh Phaolô viết: “Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ…”

Thánh Máccô cho ta thấy dung mạo của Thiên Chúa qua con người Giêsu. Giờ đây, Đức Giêsu không chỉ được tôn vinh bởi miệng lưỡi con người, mà còn cả nơi môi miệng của các thần ô uế. Như vậy, vương quyền của Đức Giêsu trở nên cao cả trên mọi loài thụ tạo. Uy quyền này không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, hay bởi bất cứ một đối tượng nào.

Thánh nữ Anê cũng đã đặt tin tưởng nơi uy quyền của Chúa. Ngài tín thác cả mạng sống mình vào tay Chúa, chỉ mong ước một ngày nào đó nhờ quyền năng Chúa, ngài sẽ được phục sinh như Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…