Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: Kiện toàn

Thái Hà (23.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. (Mt 5,17-19)

Chúa Giêsu đến không phải để hủy bỏ những lề luật, nhưng là để kiện toàn, làm cho lề luật trở nên sống động nhờ bởi Agape (Tình yêu).

Một thông điệp mà ta nhận được là: “Tình yêu bác ái” bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thế nên, dù có là ai đi nữa, dù ở trong đất nước nào, màu da nào, hay giai cấp nào thì mỗi người cũng là một nhân vị có phẩm giá, vì mang nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu. Thế nên, là một người Kitô hữu, ta phải sống một đời sống tình yeu, một tình yêu lấy từ nguồn mạch Thần Linh, một tình yêu của bác ái, một tình yêu của tâm hồn tự do, nhờ đó làm lan tỏa tình yêu đó cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con nhiều hồng ân cao cả. Chúng con xin ngợi khen, chúc tụng Chúa. Xin Chúa cũng cho con chấp nhận giới hạn của anh chị em. Để rồi mỗi ngày chúng con sống với nhau trong tình yêu của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.