Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: Kiện toàn

Thái Hà (27.03.2019) – Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5,17-19)

Ảnh minh họa (Google)

Đức Giêsu không ngại tuyên bố, Người là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ. Và, Người đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Chưa từng có ngôn sứ nào dám chỉ vào mình và nói lên những xác quyết mạnh mẽ như thế. Một khẳng định như vậy ắt đem đến cho Người những chống báng và bắt bớ, nhưng tất cả cũng chỉ để cho lề luật nên trọn và phẩm giá con người được nâng cao.

Trước Đức Giêsu, người ta giữ luật vì luật buộc phải giữ. Khi Đức Giêsu đến, Người đem đến cho lề luật một bộ mặt mới – luật vị nhân sinh. Người kiện toàn lề luật bằng những giáo huấn tuyệt vời. Chính Người đã gói gọn tất cả luật Môsê và các ngôn sứ vào giới răn duy nhất là “mến Chúa và yêu người”, đồng thời dạy chúng ta thái độ tuân giữ lề luật như những người con chứ không phải nô lệ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, như Chúa đã kiện toàn lề luật năm xưa thế nào, thì xin Chúa cũng kiện toàn chúng con là những kẻ đang mỗi ngày cố gắng và trung kiên thực thi luật yêu thương Chúa truyền dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.