Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: Luật pháp Chúa

Thái Hà (18.03.2020) –  “Ta không đến để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn”. (Mt 5,17-19)

Mười điều răn (ảnh internet)

Nhiều lần Chúa Giêsu bác bỏ điều mà người Do Thái gọi là lề luật. Vậy Lề Luật Chúa Giêsu muốn nói đến là gì? Ý nghĩa thật của Lề Luật là gì?

Người đến không phải để phá hủy Lề Luật, nhưng để làm cho nó nên trọn vẹn. Người đến để nói nên ý nghĩa thật sự của Lề Luật. Nguyên tắc căn cốt của Lề Luật là trong mọi sự phải tìm kiếm ý Chúa và khi biết ý Chúa thì phải dâng hiến cả đời mình để thực hành. Người Do Thái rất đúng trong việc tìm kiếm ý Chúa, nhưng lại sai lầm khi đi tìm kiếm ý Chúa trong những luật lệ do con người đặt ra!

Thập Điều mà Thiên Chúa ban cho dân qua Môsê chính là cốt tủy và nền tảng của toàn bộ Lề Luật; nguyên tắc căn bản của nó là: Mến Chúa, yêu người. Chính Chúa Giêsu đến để làm trọn việc này: Người đến để chỉ dạy dân phải tôn thờ Thiên Chúa và phải tôn trọng tha nhân. Sự tôn thờ và tôn trọng này không hẹ tại việc tuân giữ vô số những luật lệ chi ly nhỏ nhặt, không nằm trong việc dâng lễ vật, nhưng ở lòng nhân từ; chúng không ở luật lệ bên ngoài nhưng ở trong tình yêu, không ở những điều cấm kỵ, nhưng ở những điều răn truyền dạy phải uốn đời sống mình theo mệnh lệnh tích cực của tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con sống luật Chúa với lòng yêu mến, thay vì sống luật như một trách nhiệm con phải làm. Amen.

 

Trích: Sống Lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.