Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: Thánh ý Chúa

Thái Hà (06.03.2024) – Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. (Mt 5,17-19)

Bất cứ quốc gia hay tổ chưucs nào cũng cần phải có luật pháp hay những quy tắc để giữ gìn trật tự và thúc đẩy sự phát triển. Ngay cả những tổ chức tôn giáo hay các dòng tu cũng đều có hiến pháp để giúp các thành viên sống đúng với tinh thần mà cha ông họ đề ra.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói Người đến không phải để bãi bỏ luâthj nhưng là để kiện toàn. Người không muốn nhân loại phải vì luật mà sống trong cảnh nặng nề, bất an. Người muốn cho thế gian biết rằng luật của Người không trói buộc hay cưỡng ép tinh thần nhưng luật đó mang lại tự do và sự giải thoát đích thực.

Nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì Giáo Hội có quá nhiều khoản luật. Dường như những thứ luật đó đang kiềm kẹp và giới hạn sự tự do của cuộc đời họ. Trung thành với luật Chúa không phải là điều đơn giản nếu con người chỉ biết cậy dựa vào sức mình. Thiên Chúa sẽ luôn ban ơn nâng đỡ để con người có thể sống theo những gì Chúa dạy và từ đó, tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đoái thương những yếu đuối của chúng con để chúng con luôn trung thành với Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…