Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: Đấng Mêsia

Thái Hà (15.12.2020) – Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. (Lc 7,19-23)

Vào thời Đức Giêsu, dân chúng vẫn đang mong chờ một đấng Mêsia đến, để giải phóng họ thoát ách đô hộ của đế quốc Roma. Vì vậy, trong tâm thức của họ, Đấng Mêsia phải đến trong uy quyền và sức mạnh. Điều này cũng được thể hiện trong câu hỏi của hai môn đệ ông Gioan đối với Đức Giêsu.

Thế nhưng, khuôn mặt của “Đấng phải đến” không hiển lộ qua những gì người ta thường gán ghép cho Người. Qua những phép lạ, Đức Giêsu cho thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và cảm thông với những nối khốn khổ, bệnh tật của con người.

Giữa một thế giới đầy dẫy bạo lực và bất công, người ta vẫn gắng công đi tìm những sức mạnh thần thiêng để cứu rỗi đời họ. Nhưng nếu không phải là đi tìm Đấng Mêsia mà Thiên Chúa gửi đến gian trần, người ta chỉ tìm được những ảo tưởng phù phiếm.

Người Kitô hữu được mời gọi biết nhận ra dung mạo Đấng Mêsia – một Thiên Chúa “nhập thể”, luôn cảm thông với phận người và nâng đỡ con người lên một tầm cao mới.

Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là Đấng Mêsia mà muôn dân trông đợi, giúp chúng con biết rập đời sống mình theo khuôn mẫu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…