Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: Đối thoại với Chúa

Thái Hà (20.12.2017) – Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. (Lc 1,26-38)

Ảnh minh họa (Google)

Có rất nhiều tài năng khác nhau nơi con người, nhưng cái tài biết đặt câu hỏi là một khả năng đặc biệt. Nếu không có thắc mắc thì không có triết lý, không có khám phá, không có phát minh, và thậm chí không có cả cuộc sống. Thiên Chúa đến trần gian là để đối thoại với con người. Thiên Chúa không chuyên quyền, nhưng tôn trọng quyết định tự do của con người.

Đức Maria đã khởi đầu cuộc đối thoại với sứ thần Gabriel bằng một câu hỏi, mong xóa tan sự bối rối ban đầu. Đó không phải là hành động nghi ngờ kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng là để làm sáng tỏ sứ mạng Thiên Chúa giao phó. Mẹ Maria đã xin vâng kế hoạch của Thiên Chúa: cưu mang hài nhi Giêsu vô điều kiện, bởi vì Mẹ đã hoàn toàn xác tín về kế hoạch và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ.

Và vì vậy, Mẹ Maria đã có một Mùa Vọng chín tháng độc nhất vô nhị chờ mong hài nhi Giêsu giáng sinh. Do đó, Mẹ trở nên mẫu gương cho chúng ta sống mùa Vọng mỗi ngày để đối thoại với Chúa, hầu có thể nhận ra kế hoạch Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Cầu nguyện: Xin Mẹ giúp chúng con năng đối thoại với Chúa, để chúng con có một đức tin kiên vững. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.