Thứ Tư Tuần III Phục Sinh: Tuân theo ý Chúa

Thái Hà (18.04.2018) – Đức Giêsu bảo: “Tôi tự trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi”. (Ga 6,35-40)

Ảnh minh họa (Google)

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết rằng: “Vâng lời trọng hơn của lễ, vì của lễ là hoa quả, hương trầm, súc vật, tiền bạc… Khi vâng lời, con lấy chính mình con làm của lễ, giết chết ý riêng con, tự ái của con làm của lễ toàn thiêu” (Đường Hy Vọng, số 406)

Đức Giêsu dù là con Thiên Chúa, khi sống kiếp phàm nhân, cũng học cách sống vâng phục. Người vâng phục thánh ý Chúa Cha và coi thánh ý Chúa Cha như lương thực nuôi sống mình. Việc vâng phục này tỏ lộ tình yêu và lòng tín thác mà Đức Giêsu dành cho Chúa Cha. Đó là bài học quý giá cho mỗi người môn đệ khi bước theo chân Đức Giêsu.

Lẽ thường, chúng ta thichs người khác làm theo ý riêng mình hơn là làm theo ý Chúa hay ý người khác. Khi đặt mình là trung tâm, chúng ta dễ dàng gây ra sai lầm và đau khổ cho chính mình và cho mọi người khác. Chính khi để cho Chúa hướng dẫn, chúng ta mới tìm ra được con đường đưa tới hạnh phúc và ơn cứu độ.

Cầu nguyện: “Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời”. (Tv 119, 167). Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.