Thứ Tư Tuần III Thường Niên: Đón nhận lời

Thái Hà (27.01.2021) – Còn những hạt giống gieo vào lòng đất tốt là những người nghe Lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm. (Mc 4,1-20)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ví hạt giống như là Lời Chúa được gieo vào lòng mỗi người. Hạt giống đó chết khô hay trở nên tươi tốt tùy vào thái độ đón nhận của mỗi người. Và để hạt giống Tin Mừng được trổ sinh, Đức Giêsu đưa ra tiêu chuẩn, đó là: những ai “nghe lời và đón nhận” thì sẽ sinh hoa kết quả.

Đón nhận Lời Chúa không đơn thuần là lắng nghe, những còn là xác tín và thi hành Lời đã lãnh nhận, dù cho có gặp gian truân, thử thách. Bên cạnh đó, cũng cần để cho Lời Chúa thẩm thấu và lòng qua việc thinh lặng, suy niệm về Lời. Từ đó, Lời sẽ dần dần đổi mới cuộc đời chúng ta và làm cho các nỗ lực của chúng trở nên hữu hiệu cho bản thân và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đón nhận, làm cho Lời được bám rễ, nảy nở và trổ sinh hoa trái trong tâm hồn mình. Và xin Ngài ban thêm sức mạnh, để chúng con có thể vượt thắng những đam mê, những quyến rũ trần gian kéo chúng con xa lìa Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…