Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: “Điều Chúa Cha Làm, Chúa Con cũng làm y như vậy”

Thái Hà (30.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã làm luật nghỉ ngày Sabát, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm điều gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa con cũng làm y như vậy”. (Ga 5,7-30)

Những chương trình, những hoạch định, những lo liệu dường như chiếm hết quỹ thời gian mà ta có trong một ngày sống. Nhưng trong số những công việc ấy, có bao nhiêu việc mà bạn đã để cho Thiên Chúa được hướng dẫn bạn? Nhìn lại cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu năm xưa, dường như Người cũng là con người của công việc. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để nâng chúng ta lên làm con Thiên chúa. Nếu như mọi việc mà Chúa Giêsu đã làm đều nhằm thi hành thánh ý Chúa Cha, còn chúng ta, những con người được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta có muốn thi hành thánh ý của Chúa Cha không? Một nghịch lý nơi con người là không muốn thi hành thánh ý của Thiên Chúa, nhưng lại luôn oán trách Người mỗi khi thất bại. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi hãy để Thiên Chúa “có cơ hội” được dự phần vào chương trình sống của bạn. Bạn cứ lên những kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng hãy bàn hỏi với Ngài qua cầu nguyện, và hãy lắng nghe Ngài qua tiếng nói của chính lương tâm ngay thẳng trong bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con noi gương, bắt chước như Người mà luôn lắng nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.