Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: Quan tâm đến tha nhân

Thái Hà (22.03.2023) – Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. (Ga 5,17-30)

Thần học gia Karl Kahner đã nhận định: “Thiên Chúa bẳng bao giờ ngưng làm việc. Đặc tính của lửa là cháy, của tuyết là lạnh; và đặc tính của Thiên Chúa là làm việc”.

Sau khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục công việc quản trị thế giới này qua việc quan phòng, giữ gìn và trông coi muôn loài. Noi gương Chúa Cha, Đức Giêsu cũng biểu lộ công trình yêu thương của mình qua việc chữa lành người bệnh. Có sự đồng nhất giữa Cha và Con, đồng nhất dựa trên sự vâng phục hơn là sự bình đẳng. Con đã làm theo ý Cha. Vâng phục không dựa trên quyền lực, mà dựa trên tình yêu. Cha yêu Con, Cha cho Con thấy những gì CHa làm. Hơn nữa, Cha làm gì, Cha cũng ban cho con quyền làm điều ấy.

Như vậy, sự chống đối của người Do Thái về việc Đức Giêsu chữa bệnh ngày Sabát đã trở thành cơ hội để Người mặc khải về bản tính làm Con của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con đừng từ khước những người đang thật sự cần đến sự giúp đỡ của con. Con có thể nghỉ những việc mang lại lợi ích cho mình, nhưng đừng nghỉ những việc mang lại lợi ích cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…