Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: Theo ý Chúa Cha

Thái Hà (17.03.2021) – Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. (Ga 5,17-30)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng chất vấn: ” Chấp nhận thánh ý Chúa; vâng theo thánh ý Chúa; yêu mến thánh ý Chúa. Con chọn hạng nào?” (Đường Hy Vọng, số 28)

Yêu mến Thánh ý Thiên Chúa được coi là ở mức độ trọn hảo, vì điều này đã ôm trọn cả hành vi chấp nhận và vâng theo. Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh hoàn hảo của đời sống này nơi Đức Giêsu. Người đã chấp nhận hiến thân trọn vẹn để sống cho Thánh ý của Chúa Cha. Nghĩa là Người chọn nên một với Chúa Cha và quyết để đời mình phản chiếu liên lỷ ý muốn của Chúa Cha.

Để trở nên giống Đức Giêsu, mỗi Kitô hữu cũng luôn cần chất vấn chính mình về lòng quảng đại trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Như vạy, mùa Chay sẽ là cơ hội để con người nhận ra những gì đang cản trở bước tiến và sự dấn thân chu toàn ý Chúa trong cuộc đời mỗi người. Một khi nhận ra ý nghĩa của yêu thương, con người mới có thể lan tỏa hình ảnh Thiên Chúa giữa trần thế hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dám lđón nhận mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con bằng lòng mến, và xin giúp con sống thánh ý Chúa đến cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…