Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: Vâng phục

Thái Hà (13.03.2024) – Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: “… Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi”. (Ga 5,17-30)

Một thiếu niên trên đường đi xem đấu bóng với Cha sở, anh nói: “Thưa Cha, con rất ghét nghe ai bảo thế này, thế nọ. Như thế con cảm thấy mình khôgn có tự do”. Liền sau đó, họ gặp một biển chỉ đường hướng đi đến sân chơi. Cha sở làm như không thấy, cậu bé la lên: “Thưa Cha Cha không thấy biển báo đàng kia sao?”. Cha sở trả lời: “Cha thấy chứ, nhưng Cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và Cha ghét bị ai bảo đi đường này, đường kia bởi một biển chỉ đường cũ kỹ. Nó không cho Cha tự do hành động”.

Đức Kitô đến thế gian để thi hành thánh ý Chúa Cha và đã vâng phục cho đến chết. Dù có thể từ chối “chén đắng” nhưng Đức Giêsu đã không tuân theo ý mình, một xin vâng ý Cha. Chúng ta cũng được trao ban tự do để mình đưa ra lựa chọn trong mọi biến cố và cảnh huống của cuộc đời. Thiên Chúa chỉ có thể chỉ cho chúng ta đâu là Chân Lý, còn việc tin hay không thì do chính chúng ta quyết định và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày và mau mắn vâng theo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…