Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng: Chia sẻ

Thái Hà (21.12.2016) – Bấy giờ bà Êlisabét nói với Đức Maria rằng: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng”. (Lc 1,39-45)

image003
Ảnh minh họa (Google)

Tác giả sách Đường hy vọng viết: “Muốn nên thánh, con hãy bắt chước trẻ thơ. Nó không hiểu lý thuyết gì, nhưng nó nhìn mẹ nó, nó làm theo mẹ nó, nó tin mẹ nó biết tất cả, làm đúng tất cả. Nhìn Mẹ Maria, làm như Mẹ Maria, con sẽ nên thánh”.

Sau khi được thiên thần truyền tin, Đức Maria đã vội vã lên đường chia sẻ niềm vui với người chị thân yêu. Đây là niềm vui quá đỗi lớn lao đến nỗi Đức Maria không thể giữ cho riêng mình.

Truyền thống vẫn gọi Đức Maria là “Hòm bia Thiên Chúa”. Hôm nay, “Hòm bia đó cung nghinh vị Thiên Chúa Làm Người đến cho gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét. Sự hiện diện của Đức Maria đã mang phúc lành và niềm vui của Thiên Chúa đến cho gia đình; vì vậy, trẻ Gioan đã nhảy lên vui sướng, và người mẹ của em cũng hớn hở thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống quảng đại, để những gì chúng con đã lãnh nhận cách nhưng không từ Chúa, thì cũng biết chia sẻ cho tha nhân để họ được vui tươi, hạnh phúc. Amen.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.