Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng: Ngợi khen Thiên Chúa cứu độ

Thái Hà (22.12.2021) – Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn ! Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà. (Lc 1,46-56)

Tin Mừng cho chúng ta thấy việc Mẹ Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Người đã thực hiện nơi Mẹ. Mẹ ca ngợi sự trung thành trong lời hứa của Thiên Chúa khi ban Đấng Cứu Độ mà nhân loại đang mong đợi nơi cung lòng mình. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta cất cao lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa, vì chính Ngài cũng đã thực hiện biết bao kỳ công nơi chúng ta. Cất cao lời tạ ơn còn giúp chúng ta nhận ra mình yếu đuối và cần được Chúa thương yêu, đồng thời cũng thể hiện sự sám hối, biết ơn với Thiên Chúa là nguồn mạch bình an cũng như mọi ơn lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ Maria mà luôn sống tinh thần tạ ơn như Mẹ. Vì khi đó chúng con mới có thể cưu mang Chúa trong trái tim của mình, để rồi chúng con mau mắn đem Chúa đến với mọi người, cụ thể hóa lời tạ ơn bằng việc làm chứng cho Chúa, nhất là qua đời sống và sứ vụ riêng của mỗi người trong chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.