Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Ánh sáng của Đức Kitô

Thái Hà (28.04.2021) – “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm”. (Ga 12,44-50)

“Phải có bóng tối hiện diện để ánh sáng có thể bừng lên rực rỡ” (Triết gia F. Bacon).

Qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói chính mình là ánh sáng đã đến thế gian. Thật vậy, Đức Giêsu là phản chiếu ánh sáng của Chúa Cha, vì Người với Chúa Cha là một. Bởi đó, Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải tin vào Người nếu chúng ta muốn có sứ ống và muốn bước đi trong ánh sáng. Ánh sáng của Đức Giêsu chiếu tỏa và soi tỏ cõi lòng, giúp chúng ta nhìn rõ thực tại đời sống, nhìn thấy những sự yếu hèn tội lỗi của mình.

Người Kitô hữu được mời gọi bước đi trong ánh sáng của Đức Giêsu, đó là ánh sáng yêu thương, lạc quan, tin tưởng. Mỗi nghĩa cử bác ái, tha thứ, quảng đại của chúng ta là một tia sáng giúp thế giới này bớt tối tăm hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những ảo ảnh phù vân của cuộc đời và bóng tối của sự dữ, xin giúp chúng con luôn vững vàng và mạnh dạn bước đi trong đường lối của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…