Thứ Tư Tuần IV Thường Niên: Hãy tin

Thái Hà (01.02.2023) – Họ nói: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôsếp, Giuđa và Simôn sao? Anh em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,1-6)

Trong bài giảng tại nhà nguyện thánh Mácta, ngày 28.02.2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Chúa Giêsu không ép buộc bạn trở thành Kitô hữu. Nhưng nếu bạn nói bạn là Kitô hữu, thì phải tin rằng Người có quyền năng biến đổi cuộc đời bạn, đổi mới thế giới và đổi mới mọi sự”.

Sau một thời gian Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng tại Galilê và làm nhiều phép lạ tại Caphácnaum, tiếng đồn về Người đã vang khắp miền thập tỉnh. Người trở về quê hương Nadarét, nơi nhiều người đồng hương cũng hay biết những phép lạ Người đã thực hiện, nhưng họ không tin vào quyền năng đến từ Thiên Chúa của Người. Họ cho rằng ông Giêsu chỉ là con bác thợ mộc và bà Maria tầm thường như bao người khác, nên không thể là Đấng Mêsia được. Thái độ khinh dể Đức Giêsu đã khiến họ vấp ngã và đánh mất ơn cứu độ vì thiếu lòng tin vào Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin rằng Ngài có thể đổi mới cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…