Thứ Tư Tuần IV Thường Niên: Sứ vụ giữa quê nhà

Thái Hà (03.02.2021) – Đức Giêsu nói với dân chúng: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”. (Mc 6,1-6)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Bụt nhà không thiêng”. Theo lẽ thường, người ta không dễ chấp nhận những khả năng đặc biệt nào đó nơi những người thân cận với mình.

Có lần, Đức Giêsu trở về quê hương. Khi ấy, Người vào hội đường, đọc và giảng về trích đoạn trong sách ngôn sứ Isaia. Người đã bị dân xua đuổi (x. Lc 4,15-30). Hôm nay, Đức Giêsu trở về quê hương giảng dạy và một lần nữa bị từ chối. Cả hai lần, các đồng hương của Người đều đố kị và bác bỏ lời Người. Với họ, Người mãi chỉ là bác thợ mộc, là con bà Maria…, không thể là Mêsia. Rồi từ đó, họ vấp ngã, đánh mất cơ hội đón nhận Lời Chân Lý và ơn lành từ Đức Giêsu.

Trong giáo xứ hay khu xóm, có khi chúng ta cũng gặp phải những chống đối, nghi kỵ, chỉ vì nhiệt thành lo việc nhà Chúa. Lại có Khi chính chúng ta nên trở ngại cho sứ vụ của những người khác, vì không tin vào khả năng của họ, hoặc ganh tị với họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con vui vẻ và kiên trì phụng sự Chúa và phục vụ anh em cho dù vất vả gian lao. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…