Thứ Tư Tuần IX Thường Niên: Xác tín vào sự sống lại

Thái Hà (07.06.2023) – Đức Giêsu nói với những người thuộc nhóm Xa-đốc: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,18-27)

Mang thân phận con người, ai cũng phải đối diện với giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nói cách khác, ai rồi cũng phải chết. Đây la một sự thật xem ra phũ phàng, nhưng dưới cái nhìn đức tin, cái chết chưa phải là hết mà là mở ra một đời sống mới.

Vấn đề nan giải này được nhóm Xađốc, vốn là những kẻ không tin có sự sống lại, đưa ra cho Đức Giêsu, qua đó cho thấy cái nhìn hạn hẹp của họ về đời sống mai hậu. Câu trả lời của Đức Giêsu đã mở ra nhiều sự thật về sự sống đời sau. Nó không giống với cuộc sống hiện tại nên không cần lưu truyền nòi giống, không cần đời sống vợ chồng. Hơn nữa, kẻ sống trong đời sống vĩnh cửu giống như các thiên thần, nghĩa là chỉ tập trung vào việc yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa mà thôi.

Với con mắt đức tin, Người Kitô hữu được mời gọi biết đặt niềm hy vọng vào sự sống lại, tức là đời sống mai hậu của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin nơi chúng con, ngõ hầu ánh sáng hy vọng của sự sống lại chiếu tỏa trên cuộc đời của mỗi người chúng con luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…