Thứ Tư Tuần I Mùa Chay: Dấu lạ ông Giôna

Thái Hà (13.03.2019) – Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. (Lc 11,29-32)

Ảnh minh họa (Google)

Trong thư gửi tín hữu thành Côrintô, thánh Phaolô viết: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp lại tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh”. (1Cr 1,22)

Người Do Thái xin Đức Giêsu một dấu lạ, vì họ muốn đóng khung Người theo quan niệm của họ về Đấng Mêsia. Trái lại, Đức Giêsu cho họ thấy một Đấng Mêsia đích thực qua dấu lạ ông Giôna. Ông Giô na nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm thế nào, thì Người cũng sẽ nằm trong mồ đá ba ngày đêm như vậy.

Dân thành Ninivê đã nghe lời ông Giôna mà sám hối quay trở về với Chúa, thì tại sao chúng ta lại không vâng theo lời mời gọi của Ngôi Lời – Đấng còn hơn ông Giôna- mà thống hối ăn năn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con nhận ra tình yêu cao vời khôn ví của Ngài qua dấu chỉ lớn lao là thập giá của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.