Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên: Ra đi loan Tin Mừng

Thái Hà (11.01.2017) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”. Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. (Mc 1,29-39)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Thánh Gioan Phaolô II quả quyết: “Không một ai trong những người tin vào Chúa Kitô, không một tổ chức nào trong giáo hội được miễn khỏi trách vụ cao cả là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc”.

Đức Giêsu nói cho các môn đệ biết sứ mạng của Người ở trần gian là loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho mọi người. Qua lời này, Đức Giêsu muốn các môn đệ ngày xưa, cũng như mọi Kitô hữu hôm nay, đi vào cách đồng truyền giáo để đem Chúa đến cho mọi người.

Mỗi Kitô hữu phải loan báo Tin Mừng, không nhữn bằng lời rao giảng trên môi miệng mà còn bằng đời sống bác ái yêu thương.

Cầu nguyên: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng cả cuộc đời để rao giảng, phục vụ và yêu thương mọi người, xin cho chúng con biết bắt chước Ngài, luôn nhiệt tình rao giảng Tin Mừng qua lối sống hết mình phục vụ và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.