Thứ Tư Tuần Thánh: Bán Chúa giá rẻ

Thái Hà (12.04.2017) – Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Itcariot, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”. Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. (Mt 26,14-25)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Ông Êxau đi ngoài đồng về đói bụng nên đã bán quyền trưởng nam cho ông Giacóp để đổi lấy một chén cháo đậu. Ông bị coi là dại dột, vì quyền trưởng nam thật cao quý.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc mua bán đầy dại dột giữa Giuđa và các thượng tế. Giuđa đã bán Thầy chỉ với ba mươi đồng bạc. Vào thời ấy, đó là cái giá của một tên nô lệ. Như vậy, Giuđa coi Thầy Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa – chỉ bằng một tên nô lệ. Ông thật dại dột!

Trong thế giới hôm nay, Thiên Chúa, lương tâm, lòng tự trọng và nhân phẩm vốn là những điều rất cao quý, nhưng lắm khi cũng bị người ta đem ra “bán” rẻ để đổi lấy chút tiền bạc, danh vọng, hay quyền lực. Là những Kitô hữu, chúng ta có thực hiện những hành vi dại dột trên không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra Ngài là Chân – Thiện – Mỹ, là Đấng cao thượng, tốt lành, giàu lòng thương xót, để chúng con gắng sức theo đuổi và gắn bó với Ngài luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.