Thứ Tư Tuần Thánh: “Có một người trong các con sẽ nộp Thầy”

Thái Hà (13.04.2022) – […] Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? ” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? ” Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! ” Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? ” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,14-25)

Nếu hỏi môn đệ nào đã phản bội Chúa Giêsu, chúng ta sẽ dễ dàng trả lời rằng đó là Giuđa, một người trong nhóm Mười Hai. Nhưng có lẽ không bao giờ chúng ta cho rằng mình cũng đã, đang hoặc sẽ là kẻ phản bội Thầy Giêsu. Nhìn lại cuộc sống hiện tại của bản thân, chúng ta hãy xét xem Thiên Chúa có vị trí như thế nào trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thờ phượng Người vì tình yêu hay chỉ vì mong muốn Người đáp ứng những yêu cầu của bản thân, và sẵn sàng thay thế Người bằng một “vị thần” nào khác mang lại nhiều lợi ích hơn cho ta? Chúng ta không chối bỏ Thiên Chúa một cách thể lý như Giuđa xưa kia, thế nhưng cách suy nghĩ và lựa chọn của ta lại cho thấy ta đã nhiều lần chối bỏ Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn yêu thương con bằng tình yêu bao la. Xin cho con chũng biết yêu Chúa như cách mà Chúa đã yêu thương con. Xin cho con biết chọn Chúa trên hết mọi sự trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.