Thứ Tư Tuần Thánh: Phản bội

Thái Hà (31.03.2021) – jĐức Giêsu nói: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” (Mt 26,14-25)

Trong cuộc sống, không ai thoát được đau khổ. Tuy nhiên, có nhiều loại đau khổ. Đau khổ nhất vẫn là sự phản bội của chính người mà chúng ta đã từng ra tay nâng đỡ hay đã từng có liên hệ mật thiết với mình!

Không đau thương sao được khi “cả những người thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con”. Trước những phản bội của môn đệ, Đức Giêsu đã đau xót thốt lên: “Thà nó đừng sinh ra thì hơn!” Lời của Đức Giêsu vẫn âm vang như một lời cảnh tỉnh đối với mỗi chúng ta.

Biết bao lần chúng ta phản bội Chúa, biết bao lần chúng ta bất trung với Chúa? Vì ích kỷ cá nhân, chúng ta bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh tỉnh của Chúa mà bước vào con đường tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết trung tín với Ngài trong lời nói và việc làm hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…