Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: Chân lý sẽ giải thoát anh em

Thái Hà (24.03.2021) – Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. (Ga 8,31-42)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Lòng mến Chúa phải tuyệt đối. Ngoài ý Chúa, con sẽ chết. Con chỉ có giây phút đẹp nhất, đó là giây phút hiện tại. Đời con sẽ tuyệt đẹp, nếu từng giây từng phút, con tin vào lời Chúa và thực hiện thánh ý của Người”.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết thái độ của Đức Giêsu đối với nhưng người Do Thái mới tin vào Người. Đọc trang Tin Mừng, chúng ta thấy rõ lòng tin của người Do Thái này xem ra chưa được trọn vẹn, Họ đã rất tự phụ khi cho rằng mình là con cái của Apraham, và do đó, không cần ai dạy thêm điều gì nữa, cũng không muốn tiến xa hơn trên con đường đức tin.

Là những người được thụ hưởng đức tin từ tổ tiên, chúng ta có khiêm tốn đón nhận hay là chối bỏ niềm in, chối bỏ chân lý mà Đức Giêsu đã minh định cho những người Do Thái năm xưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, thánh ý Chúa luôn muốn chúng con trong hiện tại là trở thành những người con thảo. Xin cho lời Chúa tấm nhập và hướng dẫn cuộc sống của mỗi người chúng ta. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…