Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: Chọn Chúa hay chọn ngẫu tượng

Thái Hà (01.04.2020) –  “Vì Ta tự Thiên Chúa mà đến”. (Ga 8,31-42)

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta khám phá ra đâu là chân lý đích thực. Bài đọc I kể lại rằng: vua Nabucôđônnôsor cho đắp những pho tượng bằng vàng làm thần linh (Dn 3,14-15), và bắt Sidrach, Misach và Abđenagô  thờ lạy, nhưng họ không chịu. Vua đã nổi giận, truyền ném Sidrach, Misach và Abđenagô vào lò lửa để xem Chúa của họ có cứu họ không, và Chúa đã sai Thiên thần đến giải thoát họ. Sự thất bại của Nabucôđônnôsor đồng nghĩa với những pho tượng kia là ngẫu tượng. Tương tự như sự thất bại của các ngôn sứ thần Baal trước ngôn sứ Êlia (x. 1V 18), khi họ kêu cầu từ sáng tới chiều mà không có thần Baal nào xuất hiện, vì đó chỉ là những vị thần do con người nhào nặn.

Khác với những ngẫu tượng mà Nabucôđônnôsor, hay các ngôn sứ thờ thần Baal, ngẫu tượng mà Tin mừng Gioan mô tả chính là sự chờ đợi vô định mà không tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người. Nói cách khác, chính Thiên Chúa đích thực, Đấng cứu thoát Sidrach, Misach và Abđenagô khỏi lò lửa, Đấng đã khiến lửa từ trời thiêu đốt của lễ trên củi của Êlia, cũng là Đấng đã sai Con Một là Đức Giêsu đến trần gian. Tiếc rằng, người Do Thái không đón nhận Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều người đang chạy theo những thần linh họ không biết chính họ làm nên, xin cho họ biết nhận ra Chúa là chân lý vĩnh cửu của đời họ. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.