Thứ Tư Tuần V Thường Niên: Khi tâm trí xuất phát tư tưởng xấu

Thái Hà (09.02.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có gì từ ngoài vào trong con người, lại có thể làm nó ra ô uế; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!”

Khi Ðức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Mọi thứ từ bên ngoài vào trong con người không thể làm nó ra ô uế, bởi vì nó không đi vào trái tim, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài.” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ trái tim, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,14-23)

Khi đối chiếu với Lời Chúa ngày hôm nay để nhìn lại mình, chúng ta hãy đặt cho mình câu hỏi: Tôi có ở trong hoàn cảnh đó hay không? Tôi có tà dâm, tham lam, trộm cắp, ngoại tình, phỉ báng, giận hờn, ganh tỵ, chia rẽ, kiêu ngạo, ngông cuồng hay không? Nếu tôi có những điều đó, tôi xin Chúa sửa đổi, xin Chúa tha thứ và dứt khoát từ bỏ. Nhưng phải sửa đổi thế nào vì dường như đâu đó trong tôi một sự luyến tiếc không muốn dứt bỏ chúng? Hãy tậm trung lắng nghe và can đảm thi hành sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần nơi cõi lòng của bạn. Nếu bạn làm được điều ấy, hoa trái của Chúa Thánh Thần là tình yêu, niềm vui, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ sẽ được trổ sinh nơi bạn. “Phần thưởng” của lối sống xác thịt là sự chết; nhưng kết quả của một cuộc đời sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí sẽ là sự sống muôn đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Thần Khí Tình Yêu và Sự Thật, chúng con xin Ngài đến biến đổi cõi lòng sâu thẳm của chúng con, nhờ đó chúng con trở nên khí cụ sống động và hữu hiệu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.