Thứ Tư Tuần V Thường Niên: Tâm trong sáng

Thái Hà (07.02.2024) – Đức Giêsu nói: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7,14-23)

Cổ nhân thường nói: “Tư tưởng của bạn thế nào thì hành động của bạn như vậy”, khi chúng ta nghĩ điều gì, ấp ủ điều gì trong lòng chúng ta dễ dàng hành động theo điều chúng ta suy nghĩ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giải thích cho dân chúng hiểu: thế nào là ô uế? Cái gì làm cho con người ra ô uế? Người Do Thái cho rằng bất cứ những gì dơ bẩn, ô uế đụng chạm vào trong cơ thể con người sẽ làm cho toàn thân ra ô uế, ngay cả thức ăn cũng vậy. Còn Đức Giêsu cho rằng: việc thanh sạch hay ô uế không thệ tại ở vật chất bên ngoài, nhưng từ bên trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế, tức là lòng người là nguồn gốc của mọi sự ô uế. Tội lỗi thường xuất phát từ lòng con người, nó làm cho con người mất ân nghĩa với Chúa, mất tương quan tốt đẹp với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con loại bỏ những tư tưởng xấu xa ra khỏi tâm trí, để chúng con có được một tâm hồn ngay thẳng và yêu thương mọi người. Xin ban cho con một lương tâm trong sạch để hành động theo thánh ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…