Thứ Tư Tuần V Thường Niên: Tẩy sạch tâm hồn

Thái Hà (07.02.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Chính cái từ trong con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7,14-23)

Ảnh minh họa (Google)

Người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, nguời Pharisêu đứng thằng, ngẩng cao đầu, hãnh diện kể những việc mình đã làm được; còn người thu thuế thì đứng ở đằng xa, cúi đầu xin Chúa thương xót. Chúa đã nhận lời ông và cho ông nên công chính, còn người Pharisêu thì không.

Trình thuật Tin Mừng ghi lại việc Đức Giêsu liệt kê những tội bên trong thâm tâm con người, làm cho con người ra ô uế. Qua đó, Người dạy cho chúng ta bài học: chỉ làm sạch bên ngoài thôi thì không đủ, nhưng phải gột rửa cả bên trong tâm hồn, vì những điều xấu từ trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế.

Đôi lúc chúng ta chỉ nhìn hình thức bên ngoài mà đánh giá người khác, còn bên trong họ như thế nào chúng ta không biết. Là con người, ai cũng có những giới hạn, “nhân vô thập toàn”, vì vậy cần yêu thương, cảm thông hơn là xét đoán.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con yếu đuối và bất toàn, xin hãy tẩy sạch tâm hồn chúng con khỏi những điều ô uế, để chúng con sống trọn vẹn cho Chúa và quảng đại với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.