Thứ Tư Tuần V Thường Niên: Xưng thú lỗi lầm

Thái Hà (08.02.2023) – Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7,14-23)

Trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu hướng người nghe đến nguồn gốc của sự ô uế thực sự. Đó là những dục vọng xấu xa xuất phát tận căn bên trong con người. Tiên vàn, tội lỗi nảy sinh từ tận sâu thẳm trong những ham muốn sai trái của con người. Cũng vì vậy, Thiên Chúa giàu lòng nhân từ đã phái cử Con Một của Người là Đức Giêsu đến để cứu chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Nhưng để xứng đáng với lòng thương xót Chúa, chúng ta cần thành tâm chân nhận lỗi lầm của mình.

Thư Gioan viết rằng: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Thiên Chúa là Đấng thành tín và công bình, sẽ tha tội và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Ga 1,8-9). Thiên Chúa là Cha nhân hậu hằng hết mực yêu thương và chờ đón hết mọi “người con hoang đàng” ăn năn hối lỗi trở về với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải hầu xứng đáng với lòng Chúa hằng yêu thương và chờ đợi chúng con trở về. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…