Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh: Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật

Thái Hà (25.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”. (Ga 16,12-15)

Ngày hôm nay khi được sống trong một xã hội phát triển về khoa học kỹ thuật, con người dường như được gần nhau hơn. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, dù gần nhau nhưng dường như con người ngày hôm nay không thể sống “sự thật” với nhau: gạo giả, thuốc giả,…

“Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. Chúa Thánh Thần đã đến. Ngài đã hiện diện và vẫn đang hoạt động giữa thế gian, không ngừng soi sáng tâm trí mỗi người, thôi thúc họ tìm về chân lý. Đứng trước một quyết định, nếu bình tâm suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra tiếng nói của Ngài trong thâm tâm của mình. Thế nhưng, Ngài vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Lựa chọn thế nào sẽ luôn là quyền của bạn.

Cuộc sống luôn có một sự xung đổi giữa những chọn lựa “sự thật” hay “giả dối”, là người Kitô hữu, bạn có dám làm theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần để sống sự thật theo gương Thầy Giêsu?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết noi theo gương Chúa, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, dám làm chứng cho chân lý giữa một thế giới đang mất dần ý thức về sự thật này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.