Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh: Thần Khí sự thật

Thái Hà (29.05.2019) – Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga 16,12-15)

Ảnh Internet

Tại sao người ta chống đối Chúa Giêsu? Đức Tổng Giám Mục Bossuet đưa ra ba lý do: “Vì kiêu ngạo, họ không muốn tỏ ra khiêm nhường để tìm hiểu những điều cao siêu Chúa dạy; vì theo tính xác thịt, họ không muốn cởi bỏ xác thịt của mình để làm theo lời Chúa dạy, vì tội lỗi và hư đốn, họ không thể chịu đựng được những lời quở trách của sự thật”.

Hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục dạy cho chúng ta biết, Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn là gì? Đó chính là điều Đức Giêsu ngụ ý khi Người nói: “Thầy còn nhiều điều muốn nói với chúng con, nhưng bây giờ chúng con không có sức chịu nổi”. Chính Thánh Thần sẽ khai mở cho chúng ta sự thật về Đức Giêsu với một cái nhìn xuyên suốt trong lịch sử cứu độ. Đó là sự tự hạ, chịu chết và phục sinh cuả Đức Giêsu. Và sau này, bất cứ một khám phá mới nào về Chân – Thiện – Mỹ đều là sự thật toàn vẹn, vì mạc khải chân lý toàn vẹn là công việc của Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thánh Thần đến canh tân đổi mới con người chúng con và hướng dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.