Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh: Thần Khí Sự Thật

Thái Hà (12.05.2021) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thần khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. (Ga 16,12-15)

“Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất” (Jean Jacques Rousseau).

Đức Giêsu có nhiều điều dạy dỗ chúng ta, nhưng Người biết khả năng lãnh hội của chúng ta là hữu hạn. Nhờ Thánh Thần, chúng ta hiểu hơn tình yêu Thiên chúa và tất cả chân lý của Đức Giêsu.

Các môn đệ đã được Chúa vén mở cho thấy sự thật, sự thật về Chúa Cha, về bản thân Người và về con người. Nhưng Người biết rằng cần có Thánh Thần từ từ dẫn dắt, các môn đệ mới hiểu thấu và đi vào toàn bộ sự thật. Vì lợi ích của họ, Đức Giêsu đi và Chúa Thánh Thần tiếp tục công việc.

Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu mở ra, chia sẻ, mời gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc của Người. Chúng ta đã bao giờ tự hỏi, mình có sẵn sàng mở tâm hồn để đón Chúa vào nhà mình và để mình đi vào thế giới của Chúa chưa.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu trong trái tim khô cằn của thế giới. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…