Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh: Không thuộc về thế gian

Thái Hà (15.05.2024) – Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. (Ga 17,11b-19)

Trong thánh lễ tại nhà nguyện Mácta ngày 10/01/2019 Đức Thánh Cha chia sẻ rằng: “Tinh thần của thế gian là tinh thần chia rẽ, bè phái và khi nó đi vào gia đình, cộng đoàn, nó sẽ gây ra chia rẽ, bất hòa. Và khi sự chia rẽ nảy sinh, nó dẫn đến thù hận và chiến tranh”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nêu lên sự thù nghịc của thế gian đối với các môn đệ. Thế gian được nói đến ở đây là một thế gian chống lại Tin Mừng, khước từ chân lý và sự thật. Là Kitô hữu chúng ta được mời gọi giữ mình khỏi thói xấu của thế gian. Dù sống giữa thế gian đầy cám dỗ, giả dối và ích kỷ, ta vẫn can đảm giữ lòng trung tín, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng.

Thánh Isidore là tấm gương sáng về tinh thần sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thánh nhân có tinh thần đạo đức từ nhỏ. Ngài thường dậy sớm đi lễ và dành thời giờ viếng các nhà thờ. Ngài luôn cầu nguyện với Chúa để xin Người giữ mình khỏi cám dỗ thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh, để dù ở giữa thế gian đầy cám dỗ, con vẫn trung kiên sống theo Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…