Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh: Thánh hiến trong sự thật

Thái Hà (19.05.2021) – Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian… Xin Cha hãy thánh hiến chúng trong Chân lý: Lời Cha là Chân lý. (Ga 17,11b-19)

Nhà bác học danh tiếng người Pháp Le Verrier có nhiều phát minh về thiên văn. Đức Cha giáo phận khen ông: “Danh tiếng ông bay lên tận các ngôi sao”. Ông cúi đầu khiêm nhường trả lời: “Xin Đức Cha cầu nguyện cho con, con chỉ mong bay được lên Thiên đàng mà thôi”.

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là phần thứ hai trong Lời nguyện hiến tế của Đức Giêsu sau Bữa Tiệc Ly: cầu nguyện cho các Tông đồ. Đức Giêsu cầu xin cho các môn đệ của mình được thánh hiến trong chân lý, tức là được dành riêng để thuộc trọn về Chúa Cha “vì Lời Cha là Chân Lý”. Như vậy, các môn đệ được gìn giữ và thuộc trọn về Chúa Cha như Đức Giêsu đã thuộc trọn về Người. Thuộc về Chúa Cha cũng có nghĩa là phó thác và tin tưởng vào tình thương của Người. Thuộc về Chúa Cha cũng là vâng nghe lời Đức Giêsu dạy bảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn chúng con để mỗi khi gặp đau khổ, cám dỗ và thử thách chúng con biết can đảm nhìn lên thánh giá Chúa mà đón nhận và thông phần vào cuộc khổ nạn của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…