Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh: Xin Thánh hiến chúng con

Thái Hà (24.05.2023) – Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật”. (Ga 17,11b-19)

“Tôi thiết nghĩ Đấng đầu tiên mang lại cho một người ý thức về giá trị và phẩm giá bản thân chính là Thiên Chúa”. (John Shelby Spong).

Phàm điều gì được thánh hiến thì được tách biệt khỏi hệ trật bình thường và được dành riêng cho việc phục vụ Chúa (x. Xh 29,1; 30,26-30)

Đức Giêsu xin thánh hiến các môn đệ bằng sự thật. Mà chính Người là Lời và Sự Thật. Người mang các môn đệ trong lòng, hướng về Cha với ước mong các môn đệ được tình Cha bao bọc, được Thánh Thần hóa và kiện cường trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Đức Giêsu không chỉ giới thiệu cho chúng ta về Chúa Cha, mà còn mang chúng ta đi sâu vào cõi lòng yêu thương vô biên của Cha. Một hành trình như thế mời gọi chúng ta càng ngày càng kết hiệp khắng khít hơn với Đức Giêsu để chính chúng ta, một ngày không xa, sẽ thực sự được ở trong tình hiệp thông Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin lấy tình yêu và sự thật mà thánh hiến chúng con, hầu chúng con thêm nhận biết và yêu mến Cha, cùng yêu thương anh chị em. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…