Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên: Chúa Cha biết mọi sự

Thái Hà (25.05.2016) – Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”. (Mác-cô 10,35)

Ôi con người! Đã bao lần chúng ta cũng giống như hai môn đệ trong đoạn Tin Mừng trên, chạy đến bên Chúa để xin Người thực hiện cho chúng ta điều chúng ta sắp xin đây.

Ảnh minh họa (google)

Mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta thưa với Chúa Cha “Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cúng như trên trời”. Nhưng rốt cuộc, điều cuối cùng chúng ta mong đợi vẫn là điều mà chúng ta muốn, là những gì chúng ta cầu xin, chứ không phải là để “Ý Cha được thực hiện”.

Rồi khi chúng ta không nhận được điều mình xin, ngay lúc mình xin, thì chúng ta bắt đầu than van và rên rỉ, dù dưới hình thức cầu nguyện. Không chỉ than van và rên rỉ, lắm lúc chúng ta trách Chúa, giận hờn Chúa vì Người đã không ban cho chúng ta điều chúng ta mong ước.

Khi cuộc sống gặp những khó khăn, khi chúng ta gặp những gian nan thử thách, chúng ta thấy thật khó, thật sự khó chắp nhận một điều rằng Chúa biết những điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Chúng ta thường cảm thấy khó chấp nhận điều mà mình nghĩ tốt đẹp nhất cho mình đôi khi lại là điều làm hại đến mình.

Mitch Finley

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con biết sống phó thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng nhân từ của Chúa!

Quyết tâm: Liên lỉ cầu nguyện để củng cố niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.