Thứ Tư Tuần X Thường Niên: Kiện toàn lề luật

Thái Hà (14.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọ sự được hoàn thành.” (Mt 5,17-19)

Lề luật đóng vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, nhưng cũng chỉ vì lề luật mà con người có thể ddánh mất giá trị cốt lõi của luật là bác ái.

Đức Giêsu đến thế gian và rao giảng về một thứ lề luật mới mẻ, không bị ràng buộc bởi những giới hạn hẹp hòi từ trong tâm hồn con người. Còn nhóm kinh sư và Pharisêu thì coi trọng lề luật vì nó là luật, ai sai thì chịu phạt, ai cố tình vi phạm thì bị khai trừ khỏi cộng đoàn. Một thứ lề luật thiếu lòng nhân. Đức Giêsu không có ý coi thường lề luật của tiền nhân nhưng Người kiện toàn và mặc cho nó một trái tim đầy lòng trắc ẩn.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đối xử với mọi người bằng tinh thần bác ái và lòng quảng đại, vì đó mới là thứ lề luật mà Đức Giêsu muốn chúng ta thực thi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có cái nhìn yêu thương và bác ái trong cách cư xử hằng ngày của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…