Thứ Tư Tuần X Thường Niên: Kiện toàn lề luật

Thái Hà (10.06.2020) – Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5,17-19)

(ảnh internet)

Anh em hãy đọc không mỏi mệt những giới luật của Chúa, để anh em sẽ biết điều gì phải tránh và điều gì phải giữ. (Thánh Bernarđô)

Hôm nay, Đức Giêsu cho biết Người đến không phải để bãi bỏ luật, nhưng là để kiện toàn. Luật Chúa không phải những mệnh lệnh khắc nghiệt, kìm hãm con người, nhưng luật Chúa giúp con người sống tự do, triển nở, và phù hợp với phẩm giá của mình.. Do đó, nếu biết xa lánh các tội và thi hành lề luật của Chúa, con người sẽ trở nên trọn lành.

Bởi vậy, không lý gì, Đức Giêsu lại bãi bỏ luật, nhưng đúng hơn, Người đến để kiện toàn. Người đã trả lại ý nghĩa đích thật của Lề Luật. Luật được lập ra vì hạnh phúc con người. Tinh thần của luật chính là đức ái. Lối hành xử vụ luật máy móc nhưng bỏ quên thực thi đức ái, đó là lối hành xử thiếu khôn ngoan.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Chúa của lề luật và là Chúa của tình yêu, xin giúp chúng con trung thành bước đi trong đường lối Chúa chỉ dạy, để tuân giữ lề luật vì lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.