Thứ Tư Tuần X Thường Niên: Luật Chúa

Thái hà (14.06.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc Lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. (Mt 5,17-19)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Cách đây và năm, nhà nước ra luật bắt buộc mọi người tham gia giao thông đường bộ phải đội mũ bảo hiểm. Nhờ vậy, số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm xuống rõ rệt.

Trên thế giới, mỗi quốc gia có một bộ luật riêng, và trong từng lĩnh vực lại có những bộ luật khác nhau: luật kinh tế, luật tài chính, luật thương mại, luật giao thông,… các bộ luật này giúp con người sống hạnh phúc và vui vẻ. Tuy nhiên, dù là luật của các quốc gia tiên tiến hay những những nước lạc hậu, dù là luật của các vị vua hay của ông Môsê và các ngôn sứ, các bộ luật này đều có giới hạn và khuyết điểm. Vì thế, Đức Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật.

Luật của Chúa không giới hạn trong một lĩnh vực, một quốc gia hay một thời đại nào, nhưng có giá trị vĩnh cửu, phổ quát cho mọi người, mọi thời, mọi nơi. Luật của Chúa thì không chỉ mang lại hạnh phúc cho người ở đời này, mà còn mang lại hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, luật pháp Chúa thì hoàn hảo và thánh thiện, xin cho chúng con biết yêu mến và thi hành luật Chúa suốt đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.