Thứ Tư Tuần X Thường Niên: Thầy đến để kiện toàn

Thái Hà (08.06.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”. (Mt 5,17-19)

Khi đọc Thánh Kinh, chúng ta dường như dễ có nhận định rằng Chúa Giêsu luôn đi ngược với lề luật của người Do Thái, điển hình như trong việc giữ luật ngày Sabat và cả trong việc giữ thanh sạch, nên chúng ta cho rằng Người đến để bãi bỏ những lề luật ấy. Nhưng thực chất không phải vậy, Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật, vì ta giữ luật một cách đối phó hơn là vì ý thức. Đức Giêsu đến cho thấy ngày Sabat là để phục vụ con người chứ con người không vì ngày Sabat. Cũng thế, luật thanh sạch là để con người trinh khiết trong tâm hồn hướng đến sự thánh thiện chứ không phải là để loại trừ và thờ ơ bở mặc người anh em đang gặp nạn. Từ đó cho chúng ta hiểu ra rằng luật là vì con người, giúp con người sống trọn hảo và yêu thương nhau hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con thường dùng lề luật để lên án và phân xử nhau, mà chúng con quên rằng lề luật để giúp chúng con nhận ra mình cần có nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết sống lề luật cách trọn hảo theo gương Đức Giêsu, Con Chúa, là sống vì anh em mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.