Thứ Tư Tuần X Thường niên: Tin vào Thầy

Thái Hà (12.06.2-2024) – Đức Giêsu đáp: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”. (Mt 5,17-19)

Trở về từ Babilon, kinh sư Êtra chính thức công bố thuyết Do Thái nguyêm ngặt. Luật Môsê trở thành luật nhà nước. “Ai không giữ lề luật của vua, thì phải trừng trị thích đáng như xử tử, trục xuất, xử phạt hay bỏ tù” (Er 7,26).

Nhiều người cho rằng Đức Giêsu bị đóng đinh vì chống lại luật Môsê. Nhưng không phải vậy, Người không bãi bỏ mà ngược lại, kiện toàn luật Môsê.

Việc Đức Giêsu kiện toàn luật Môsê, Matthêu nhấn mạnh đến sự hoàn trọn. Matthew trích dẫn nhiều luật Cựu Ước, nhiều công thức phản đề. Chẳng hạn “tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa…” (Mt 1,22). “Anh em hãy lắng nghe Luật người xưa rằng… Còn Thầy…” (Mt 5,21-22). Các công thức phản đề này cho thấy những gì được nói trong Cựu Ước nay dã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu là Môsê mới, là Đấng Mêsia đã được tiên báo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, vì chính Chúa Đấng cứu độ chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…