Thứ Tư Tuần XI Thường Niên: Chớ có phô trương

Thái Hà (17.06.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”. (Mt 6,1-6.16-18)

Một trong những cơn cám dỗ luôn đeo bám con người là “thích phô trương”. Cơn cám dỗ này đánh vào nhu cầu khẳng định bản thân của mỗi người. Hậu quả là, nó khiến chúng ta biến các công việc tốt lành, và thậm chí người khác, trở thành phương tiện để bản thân được tỏa sáng; thay vì giúp người khác nhận ra Thiên Chúa là Đấng ban ơn, chúng ta lại tự biến mình là kẻ ban ơn và bắt người khác phải “trả ơn”.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”, chúng ta đừng tìm cách vinh danh chính mình, nhưng hãy biết làm vinh danh Thiên Chúa. Trong mỗi công việc bác ái, điều quan trọng là làm sao để những anh chị em đang cần được giúp đỡ nhận ra được Thiên chúa luôn quan tâm và chăm lo cho họ. Đây là điều không dễ thực hiện, cần khiêm nhường, hy sinh và cầu nguyện không ngừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con sa vào cạm bẫy lợi danh, nhưng dạy con biết phục vụ trong khiêm hạ và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.