Thứ Tư Tuần XI Thường Niên: Làm việc bác ái

Thái Hà (16.06.2021) – Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. (Mt 6,1-6.16-18)

Dân gian có câu “Hữu xạ tự nhien hương”, việc tốt ắt sẽ đồn xa, người tốt ắt sẽ được biết đến. Việc tốt không cần khua chiêng đánh trống, người ngoài khắc biết; người tốt chẳng cần hãnh tiếng khoe khoang, tha nhân khắc trọng.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ cách bố thí: “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo”. Người muốn các môn đệ hãy cẩn trọng khi bố thí, đừng phô trương, đừng nhằm tư lợi, cũng đừng hãnh diện vì việc tốt mình làm. Đức Giêsu không bắt các ông phỉa giấu giếm việc lành, nhưng nếu làm thì hãy cư xử khôn ngoan, đừng tự đắc và mong chờ người đời tán dương. Giả như “ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa” (1Cr 1,31). Các môn đệ chỉ nên trông đợi phần thưởng sau cùng nơi Chúa Cha, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con luôn ý thức rằng tất cả những gì con có đều do Chúa ban. Vậy nên, xin Ngài giúp con luôn biết sống sẻ chia bằng cả tấm lòng thành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…