Thứ Tư Tuần XII Thường Niên: Cây tốt thì sinh trái tốt

Thái Hà (22.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói sữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao. Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các con không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”. (Mt 7,15-20)

Mỗi người chúng ta là con chiên trong đàn chiên mà chính Chúa Giêsu là Mục Tử chăn dắt đàn chiên của Người. Là con chiên thì ắt hẳn ta phải nghe tiếng và đi theo chủ. Thế nhưng có bao giờ ta tự nhủ rằng mình đã thật sự là con chiên thuộc đàn chiên của Cháu chưa, hay ta chỉ “đội lốt chiên”? Nghĩa là ta chỉ mang trong mình danh hiệu là Kitô hữu nhưng lại lươn lẹo trong lời nói, manh mún trong hành động, giả tạo trong cách sống… Những thái độ sống như thế, dần dần làm biến đổi căn tính của một Kitô hữu: từ ơn gọi làm “con chiên” của Chúa trở thành “sói dữ” lạc lõng ở giữa đàn chiên. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy sống đúng căn tính Kitô hữu. Sống căn tính Kitô hữu không chỉ là giữ các giới răn, cầu nguyện, đọc kinh, đi lễ, làm việc bác ái… nhưng còn phải làm cho đời sống của mình không ngừng “sinh trái tốt”. Vì khi ta không nỗ lực “sinh trái tốt” trong đời sống, đó cũng là lúc ta tự tách mình ra khỏi cây sự sống là chính Thiên Chúa; tách mình ra khỏi đàn chiên của Đức Giêsu Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận biết và sống căn tính Kitô hữu của mình trong đời sống thường ngày. Vì chính khi sống căn tính ấy thì chúng con mới xứng đáng là con cái của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.