Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên: Thần dữ

Thái Hà (05.07.2017) – Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người. (Mt 8,28-34)

Related image
Ảnh minh họa (Google)

Theo tờ Asharq-Al-Awsat (Saudi Arabia), để giải quyết vấn đề khó khăn ở Syria, người ta phải xây dựng sự hợp nhất quốc gia và chống lại nạn khủng bố xấu xa. Khủng bố là một loại sự dữ!

Đức tin cho chúng ta biết rằng, ma quỷ – thần dữ – là những thiên thần sa ngã. Chúng có sức mạnh và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho con người và xã hội trong lĩnh vực tinh thần, và một cách gián tiếp trong cả lĩnh vực vật chất nữa (x. SGLHTCG, số 395). Vì vậy, con người sợ hãi ma quỷ.

Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng có quyền giải thoát con người khỏi các đau khổ do ma quỷ gây nên.

Là Kitô hữu, chúng ta không quá lo sợ ma quỷ, vì Đức Giêsu đang ở bên ta. Bởi thế, nhờ ơn Chúa giúp, cùng với lòng khiêm tốn, sự quyết tâm và lời cầu nguyện liên lỉ, chúng ta sẽ chiến thắng thần dữ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.